Do siego roku!


A. Uniechowski, kartka noworoczna

Pod koniec roku zdarza się, coraz rzadziej, ale jednak zdarza się, słyszeć życzenia "Do siego roku" wypowiadane z entuzjazmem i szczerze. Większość osób zupełnie słusznie dopatruje się w tych wyrazach życzliwości. Niewiele osób wie jednak co słowo "siego" oznacza.

Otóż "siego" jest dopełniaczem staropolskiego zaimka wskazującego "si", który w prasłowiańszczyźnie miał postać "sь" i oznaczał ‘ten, ów’. Wyraz ten odmieniał się następująco:
M. si, D. siego, C. siemu, B. si, N. sim, Ms. siem.

"Do siego roku" znaczy więc "do tego nadchodzącego roku". Niektórzy historycy języka zwracają uwagę, że fraza używana była; w przeszłości jako skrócona wersja pełniejszych życzeń, wyrażających mniej więcej taką myśl: "Zyczymy wam i sobie, doczekajmy w zdrowiu tego roku, który nadejdzie".

Zyczenia "do siego roku" zapisane zostały w „Kazaniach gnieźnieńskich” z końca XIV. „Abyć on raczył nas siego dnia i siego roku we zdrowi, wiesieli dopuścić”- zanotowano na kartach średniowiecznej księgi.

"Do siego roku" mówić można w ostatnich dniach mijającego roku. Takie życzenia wypowiedziane na początku nowego roku są niewłaściwe. Sugerują bowiem, że nie spotkamy się z osobą, do której je wypowiadamy co najmniej przez kilkanaście miesięcy.

Zobacz także