Skąd się wzięło słowo płacić?


Średniowieczne usługi bankowe

Średniowieczny kronikarz, podróżnik i kupiec, a nie wykluczone, że jednocześnie mauryjski szpieg, Ibrahim ibn Jakub, przemierzając szlaki handlowe X-wiecznej Europy, zaobserwował ciekawy sposób wymiany towarów na terenach zachodniej słowiańszczyzny. Opisał go w jednej ze swoich relacji.

Otóż na terenie Pragi, a prawdopodobnie także Krakowa, który wówczas znajdował się pod czeskim panowaniem, istniały specjalne kantory, w których ludzie zainteresowani zrobieniem zakupów nabywali fragmenty płótna, które następnie wymieniali za towary. Te niewielkie chustki nazywano płatami. Używano ich jako środka płatniczego. Dzięki temu władca zarabiał na wydawaniu i odkupowianiu płatów, a kupcy przybywający z towarem mieli ułatwiony handel, gdyż posłygiwali się jednym pieniądzem.

Niektórzy językoznawcy przypuszczają, że słowo "płacić" wywodzi się od płatów wspomnianych przez Ibrahima ibn Jakuba. Inni wszakże sądzą, że "płacić" wywodzi się od "płatania", czyli dzielenia srebrnych sztabek i monet.

Zobacz także