Czasownik

Dowiesz się, jak rozpoznać czasownik wśród innych części mowy. Poznasz osobowe i nieosobowe formy czasownika: bezokoliczniki, imiesłowy przysłówkowe i przymiotnikowe oraz czasowniki dokonane i niedokonane.

Czasowniki to części mowy, które oznaczają: czynności i stany. Czasowniki odmieniają się przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. Jeśli możesz określić osobę, która wykonuje czynność lub znajduje się w jakimś stanie i czas, w jakim działa, to taki czasownik nazywamy czasownikiem w formie osobowej. Czasownik może pojawić się w wypowiedziach także w formie nieosobowej, jako bezokolicznik, imiesłów przysłówkowy lub imiesłów przymiotnikowy...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole