Funkcja informatywna tekstu

Dowiesz się, jak rozpoznać tekst o funkcji informatywnej wśród innych tekstów i jakie cechy są charakterystyczne dla informacji.

Czy wiesz, jak niewiele informacji może być w informacjach, wiadomości w wiadomościach, a w faktach prawdy? Tekst, który ma Cię informować o czymś, powinien być przygotowany zgodnie z określonymi zasadami, jeśli nie jest, pełni inne funkcje.

Sprawdź, czy jesteś informowany, czy manipulowany?

Wypowiedź, którą w tej chwili czytasz, jest wypowiedzią o funkcji informatywnej, mówi o faktach. Jej celem jest przekazanie Ci konkretnej wiedzy. Wszystkie informacje zostaną podane w sposób precyzyjny, prosty i jasny. Będę używać zdań oznajmujących, pojedynczych lub dwukrotnie złożonych. Pojawią się tylko wyrazy neutralne, obojętne emocjonalnie. Nie ma tu miejsca na słownictwo oceniające, nacechowane emocjonalnie, figury stylistyczne (przenośnie, porównania, epitety),
czy wykrzykniki. Teksty o funkcji informatywnej są tak długie, jak wymaga tego omówienie tematu, są spójne i jednoznaczne. Często stosuje się w nich powtórzenia i zaimki,
by rozwiać ewentualne wątpliwości odbiorcy.

Teksty o funkcji informatywnej używane są najczęściej w publikacjach naukowych, encyklopediach, urzędowych komunikatach, oficjalnych pismach, ogłoszeniach.

Przykład tekstu o funkcji informatywnej. 18 czerwca w Warszawie odbędzie się koncert Rihanny. Barbadoska wokalistka odwiedzi Polskę w ramach swojego światowego tournee związanego z promocją nowej płyty. Koncert odbędzie się w Hali Popularnej. Bilety w cenie od 10 do 50 złotych można kupić wybranych salonikach prasowych.

Przykład ogłoszenia o funkcji informatywnej:
Sprzedam rower Malwa, dwuletni, cena 600 zł, telefon 00 07077.
Przykład ogłoszenia, gdzie obok funkcji informatywnej wystąpiła funkcja perswazyjna, nakłaniająca:
Sprzedam tanio rower Malwa, dwuletni, telefon 00 07 077.

Jeśli jakiś tekst, który czytasz jest dla Ciebie niezrozumiały, wieloznaczny, za długi
albo za krótki, jeśli pojawiają się w nim wyrazy o charakterze emocjonalnym, oceniającym, wykrzykniki, to znaczy, że ten tekst powstał nie tylko po to, by informować odbiorcę, ale ma też inne funkcje.

Sprawdź, czy zapamiętałeś. 

Za chwilę przeczytasz dwie wypowiedzi. Odpowiedz na pytanie, która z nich ma funkcję informatywną:

1.Jan Kowalski jest wybitnym przedstawicielem nurtu zwanego odulizmem. Wszystkie jego dzieła spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem krytyki i szerokiej publiczności. Jego wkład w kulturę narodową jest nie do przecenienia.

2.  Jan Kowalski jest przedstawicielem nurtu zwanego odulizmem. Jego dzieła zostały sprzedane w nakładach przekraczających milion egzemplarzy i zdobyły pozytywne recenzje krytyków „Areny” i „Bazaru”.

Odpowiedź: wypowiedź druga ma charakter informatywny.


plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole