Okoliczniki

Dowiesz się, co to jest okolicznik i jak go rozpoznać w zdaniu. Poznasz okoliczniki miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, stopnia i celu.

Okoliczniki to części zdania, które najczęściej określają orzeczenie. Okoliczniki oznaczają okoliczności, sytuacje, w jakich zachodzą czynności i stany. Posługujemy się okolicznikami: miejsca, czasu, sposobu, stopnia, celu i przyczyny.

Szczegóły, przykłady i ćwiczenia znajdziesz w edusensownym materiale.

„Brian i Andżelika spotkali się na łące”. Spotkali się gdzie? na łące, „na łące” to okolicznik miejsca.
„Brian i Andżelika całowali się po lekcjach”. Całowali się kiedy? po lekcjach, „po lekcjach” to okolicznik czasu.
„Brian i Andżelika trzymali się za ręce”. Trzymali się w jaki sposób? za ręce, „za ręce”
to okolicznik sposobu.
„Brian i Andżelika przytulali się dla zabawy”. Przytulali się po co?, w jakim celu?
dla zabawy, „dla zabawy” to okolicznik celu.
„Brian i Angelika spotykają się z miłości”. Spotykają się z jakiego powodu? z miłości ,
„z miłości” to okolicznik przyczyny.

W funkcji okoliczników mogą występować :
- rzeczowniki, np.: „Płacisz gotówką”;
- wyrażenia przyimkowe, jak w przykładach z Brianem i Angeliką;
- przysłówki i zaimki przysłowne, np.: „Trzymaj się prosto.”, „Trzymaj się tak”;
- bezokoliczniki, np.: „Przyszedł skończyć zadanie”;
- imiesłowy przysłówkowe, np.: „Oświadczył się klęcząc”.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.
Wskaż okoliczniki w zdaniu.
Brunhilda straszyła turystów na zamku potrząsając głośno łańcuchami. 

Odpowiedź: na zamku, potrząsając, głośno.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole