Okoliczniki

Dowiesz się, co to jest okolicznik i jak go rozpoznać w zdaniu. Poznasz okoliczniki miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, stopnia i celu.

Okoliczniki to części zdania, które najczęściej określają orzeczenie. Okoliczniki oznaczają okoliczności, sytuacje, w jakich zachodzą czynności i stany. Posługujemy się okolicznikami: miejsca, czasu, sposobu, stopnia, celu i przyczyny.

Szczegóły, przykłady i ćwiczenia znajdziesz w edusensownym materiale.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole