Orzeczenie

Dowiesz się, co to jest orzeczenie i jak rozpoznać orzeczenie w zdaniu. Poznasz rodzaje orzeczeń, terminy: łącznik i orzecznik.

Jeśli w wypowiedzeniu występuje orzeczenie, to takie wypowiedzenie jest zdaniem.Poszukaj w zdaniu czasownika, czyli wyrazu, który oznacza czynność lub stan. Sprawdź, czy w tym wyrazie możesz określić osobę, która wykonuje czynność. Jeśli czasownik występuję w tym zdaniu w formie osobowej, to pełni funkcję orzeczenia.

Szczegóły, przykłady i ćwiczenia znajdziesz w edusensownym materiale.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole