Podmiot

Dowiesz się, co to jest podmiot i jak rozpoznać podmiot w zdaniu.

O tym, czy wypowiedzenie jest zdaniem, decyduje orzeczenie. Podmiot jest drugą najważniejszą częścią zdania. Podmiot to sprawca czynności lub stanu. Podmiotem mogą być osoby, rzeczy, zjawiska, pojęcia. Najczęściej w roli podmiotu występują rzeczowniki.

Szczegóły, przykłady i ćwiczenia znajdziesz w edusensownym materiale.

Aby znaleźć podmiot w zdaniu sprawdź, które wyrazy odpowiadają na pytanie kto? lub co? np.: „Bartek gra na konsoli.” Kto? Bartek, „Bartek” jest podmiotem w tym zdaniu;
„Dyskoteka była fajna”. Co? dyskoteka, „dyskoteka” jest podmiotem w drugim zdaniu;
„Praca didżeja cieszy się powszechnym szacunkiem”. Co? praca, „praca” jest podmiotem
w trzecim zdaniu.

Najczęściej podmiotem jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny w mianowniku.
W roli podmiotu mogą też wystąpić inne części mowy: przymiotniki, liczebniki, np.:„Atrakcyjni mają łatwiej w życiu.” . „Atrakcyjni” to podmiot.
„Szóstka jest stopniem najczęściej stawianym przez najlepszych nauczycieli.” „Szóstka” to podmiot.

Czasami w roli podmiotu może występować szereg wyrazów, np.: „Antek i Bartek grają na komputerze.” „Antek i Bartek” to podmiot.
Podmiotem może być też zespół wyrazów złożony z rzeczownika i wyrażenia przyimkowego np.: „Chłopaki z dziewczynami imprezowali na wycieczce.” „Chłopaki z dziewczynami” to podmiot w tym zdaniu.

Na ogół podmiotem są wyrazy w mianowniku, czyli te, które odpowiadają na pytanie kto? lub co?Zdarza się, że pomiotem są też wyrazy w dopełniaczu, czyli odpowiadają na pytania kogo?, czego? , np.:„Nie ma wody na pustyni”, „wody” to pomiot w tym zdaniu.

Podmiot można pominąć w zdaniu, jeśli możemy się go domyślić na podstawie formy orzeczenia lub zdań poprzednich, np.:„Idziemy na imprezę.”, „Zatańczysz?” W tych zdaniach nie ma podmiotu, ale możemy się ich domyślić.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.

Wskaż podmiot w zdaniach.
„W szkole nie było Marcysia.”

Odpowiedź: „Marcysia to podmiot wyrażony rzeczownikiem w dopełniaczu.


„Antek z Bartkiem poszli na boisko."

Odpowiedź: „Antek z Bartkiem” to podmiot.


„Każda praca się opłaca.”

Odpowiedź: „praca” to podmiot.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole