Porównania, jasne jak słońce, proste jak drut, skuteczne bardziej niż inne środki stylistyczne

Dowiesz się, jak rozpoznać porównanie w wypowiedzi, co to jest porównanie homeryckie, kiedy warto stosować ten środek stylistyczny, a także kto użył w jednym utworze kilkuset porównań i zyskał sławę podobną do legendarnego Homera.

Porównanie do środek stylistyczny. Polega na zestawieniu ze sobą dwóch rzeczy, zjawisk, sytuacji i wskazanie podobieństw między nimi. Porównanie składa się z dwóch członów połączonych charakterystycznymi wyrazami: zaimkami, partykułami, wyrażeniami. W polszczyźnie z porównaniem masz do czynienia, gdy pomiędzy dwoma członami pojawia się: jak, jakby, jak gdyby, na kształt, niby, podobny, na podobieństwo. Porównania na ogół używane są po to, by zjawisko, rzecz, sytuację, mniej znaną, mniej zrozumiałą, wyjaśnić poprzez przywołanie czegoś podobnego, a bardziej znajomego. Bywa jednak i tak, że służy językowej manipulacji.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole