Przymiotnik i jego odmiana

Dowiesz się, jak rozpoznać przymiotnik, jak odmieniają się przymiotniki.

Przymiotniki to części mowy, które oznaczają cechy, właściwości rzeczowników, np.: zjawiskowy chłopak, głośna muzyka, udana randka, dobre dziecko. Wyrazy „zjawiskowy”, „głośna”, „udana”, „dobre” są przymiotnikami. Przymiotniki odpowiadają na pytania: jaki?, jaka?, jakie?.

Chcesz wiedzieć więcej odsłuchaj, przeczytaj edusensowny materiał.

Przymiotniki odmieniają się:
- przez przypadki,
- liczby,
- rodzaje
(męski, żeński i nijaki w liczbie pojedynczej, rodzaje męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej).
Przypadek, liczba i rodzaj przymiotnika zgadzają się z rodzajem, liczbą i przypadkiem określanego przez nie rzeczownika np.:„ Lubię jeździć na szkolne wycieczki.” Wyraz „wycieczki” to rzeczownik. Wycieczki jakie? szkolne. „Szkolne” to przymiotnik.
„Wycieczki” to rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej, rodzaju niemęskoosobowego.
„Szkolne” to przymiotnik w mianowniku liczby mnogiej, rodzaju niemęskoosobowego.

Wiele przymiotników może określać cechy zmienne rzeczowników, różny stopień natężenia tych cech, np.: najlepszy przyjaciel, zła kobieta. Takie przymiotniki nazywamy jakościowymi.

Przymiotniki jakościowe stopniują się, np.:
dobry, lepszy, najlepszy,
zła, gorsza, najgorsza.

Przymiotniki, które zbudowane są z więcej niż dwóch sylab stopniują się w sposób opisowy, np.: okazały, bardziej okazały, najbardziej okazały.

Wyjątkiem od stopniowania jest przymiotnik "optymalny". Znaczy bowiem tyle co najlepszy z możliwych.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.

Wskaż przymiotniki w zdaniu.
Szalone dzieciaki rewelacyjnie napisały trudną klasówkę.

Odpowiedź: przymiotniki „szalone”, „trudną”.

Uwaga! Wyraz „rewelacyjnie” nie jest przymiotnikiem. To przysłówek, odpowiada na pytanie jak?

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole