Przysłówek

Dowiesz się, jak rozpoznać przysłówek.

Przysłówki to części mowy, które odpowiadają na pytania jak?, gdzie?, kiedy? Przysłówki to nieodmienne części mowy, które można stopniować. Mogą występować w roli okoliczników w zdaniu.

Przykłady i ćwiczenia znajdziesz w edusensownym materiale.

Przysłówki to części mowy, które odpowiadają na pytania jak?, gdzie?, kiedy?,
np.:
jak? doskonale, zabawnie, dobrze, uroczo, szybko, płynnie, bardzo;
gdzie? daleko, blisko;
kiedy? wczoraj, dzisiaj, jutro, pojutrze.

Przysłówki określają różne okoliczności wykonania czynności, np.: sposób, miejsce, czas czynności lub stanu.

Przysłówki to nieodmienne części mowy.

Przysłówki oznaczają także stopień właściwości przedmiotu i stopniują się, np.:
ładnie, ładniej, najładniej;
dobrze, lepiej, najlepiej.

W zdaniach przysłówki pełnią funkcję okoliczników.

Spróbujmy znaleźć przysłówki w następującym zdaniu:
„Dolores rewelacyjnie podrygiwała na dyskotece.”
Kto? Dolores co robiła? podrygiwała jak? rewelacyjnie, gdzie? na dyskotece.

W tym zdaniu na pytanie jak? odpowiada wyraz „rewelacyjnie”, ten wyraz nie odmienia się, określa sposób wykonania czynności. „Rewelacyjnie” to przysłówek.

Na pytanie gdzie? odpowiada wyrażenie „na dyskotece”. Dyskoteka to wyraz odmienny, np.: dyskoteka, dyskoteki, dyskotece... Nie jest to przysłówek.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.

Znajdź przysłówek w zdaniu.
Tak zaangażowałem się w odrabianie pracy domowej, że zrobiło mi się gorąco.


Odpowiedź: gorąco to przysłówek.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole