Rzeczownik i jego odmiana

Dowiesz się, jak rozpoznać rzeczownik, jak odmieniają się rzeczowniki., jakie kryteria musi spełniać wyraz, aby mógł być nazwany rzeczownikiem, na jakie pytania odpowiadają rzeczowniki, jak odmieniają się te części mowy i jakie funkcje mogą pełnić w zdaniu?

Gruntowne powtórzenie do odpowiedzi, sprawdzianu, egzaminu.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole