Rzeczownik i jego odmiana

Dowiesz się, jak rozpoznać rzeczownik, jak odmieniają się rzeczowniki., jakie kryteria musi spełniać wyraz, aby mógł być nazwany rzeczownikiem, na jakie pytania odpowiadają rzeczowniki, jak odmieniają się te części mowy i jakie funkcje mogą pełnić w zdaniu?

Rzeczowniki to części mowy, które nazywają:
- istoty żyjące, np. nauczyciel, krokodyl, Pamela,
- przedmioty, np. komputer, telefon, narty,
- zjawiska, np. mgła, tęcza,
- miejsca, np. dyskoteka, park, Giewont,
- pojęcia, np. radość, spokój,
- cechy, np. młodość, mądrość,
- czynności, np. pisanie, prośba.


Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i liczby, w zdaniu pełnią funkcję podmiotu lub dopełnienia. Aby dany wyraz mógł być zaliczony do kategorii rzeczowników, musi spełniać wszystkie trzy kryteria. Znajdźmy rzeczowniki w zdaniu: „ Ramona spędza czas wysyłając SMSy.”
Wyraz „Ramona” to nazwa osoby, mianownik liczby pojedynczej, wykonawca czynności, w zdaniu – podmiot. Wyraz „Ramona” spełnia trzy kryteria, jest rzeczownikiem.
„Spędza” to czynność, nie można określić przypadku, „spędza” nie jest rzeczownikiem.
Wyraz „czas”” to nazwa pojęcia, występuje w tym zdaniu w formie biernika (spędza co?) liczby pojedynczej, pełni funkcję dopełnienia. „Czas” to rzeczownik.
Wyraz „wysyłając” oznacza czynność, nie można określić ani przypadku ani liczby. „Wysyłając” nie jest rzeczownikiem.
„SMSy” to nazwa wiadomości, występuje w bierniku liczby mnogiej, w zdaniu pełni funkcję dopełnienia. „SMSy” to rzeczownik.

Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i liczby. W liczbie pojedynczej występują w jednym z trzech rodzajów. Aby rozpoznać rodzaj rzeczownika, sprawdź, jaki zaimek można przed nim postawić „ten”, „ta”, czy „to”.
Przykłady rzeczowników rodzaju męskiego: ten miecz, spokój, ogień.
Przykłady rzeczowników rodzaju żeńskiego: ta konsola, gra, randka.
Przykłady rzeczowników rodzaju nijakiego: to jajo, jezioro, kurczę.

W liczbie mnogiej rzeczowniki występują w jednym z dwóch rodzajów. Sprawdź, jaki zaimek można przed nim postawić „ci” czy „te”.
Przykłady rzeczowników w rodzaju męskoosobowym: ci didżeje, chłopcy, ludzie.
Przykłady rzeczowników w rodzaju niemęskoosobowym: te didżejki, miecze, ognie.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.
Wskaż rzeczowniki w zdaniu.
„Mam wiele rzeczy do zrobienia dzisiaj.”

Odpowiedź: „rzeczy” to rzeczownik, w tym zdaniu występuje w dopełniaczu liczby mnogiej. To rzeczownik rodzaju niemęskoosobowego.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole