Spójność tekstu

Dowiesz się, jakie warunki musi spełniać tekst, aby był uznany za spójny. Poznasz elementy językowe, które pomagają stworzyć spójną wypowiedź, a także pułapki, które czyhają na autora spójnych wypowiedzi.

Spójny tekst spełnia trzy warunki. 1. Jest stworzony przez jednego niezmiennego nadawcę, przy czym nadawcą może być może być nie tylko osoba, ale także grupa osób. Ważne, aby od początku do końca było jasne, kto sformułował wypowiedź, czyje stanowisko, opinie, komentarze są przytaczane. 2. Adresat wypowiedzi także powinien być jeden. Może nim być zarówno osoba, jak i grupa osób. Od początku do końca wypowiedzi adresat pozostaje ten sam. 3. Spójny tekst poświęcony jest jednemu tematowi, zagadnieniu od początku do końca. Jeśli w trakcie wypowiedzi pisemnej lub ustnej zmienia się nadawca np. w jednym zdaniu wypowiadasz się we własnym imieniu, w kolejnym w imieniu klasy, jeśli zmienia się adresat np. czasami zwracasz się do nauczyciela, czasami do kolegi, albo jeśli zmieniasz temat, wypowiedź traci spójność. W skrajnych wypadkach wypowiedź staje się zupełnie niezrozumiała, odbiorca nie wie w czyim imieniu wypowiada się nadawca, do kogo kieruje wypowiedź i o czym mówi. Jak osiągnąć spójność wypowiedzi i tym samym ułatwić odbiorcy jej zrozumienie?

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole