Styl artystyczny tekstu

o wyższości formy nad treścią.
Dowiesz się, co to jest styl artystyczny tekstu, w jakich tekstach używany jest styl artystyczny, jak rozpoznać taką stylizację w tekście, jakie cel osiąga nadawca tworząc tekst artystyczny, kiedy forma bywa ważniejsza od treści.

Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w edusensownym materiale.

Styl artystyczny używany jest w utworach literatury pięknej, tak w prozie,; jak i w poezji. Jego celem jest wywołanie u odbiorcy sugestywnego, żywego obrazu przedstawianej rzeczywistości, oddanie uczuć, przeżyć wewnętrznych. Teksty napisane stylem artystycznym pozwalają czytelnikowi, słuchaczowi docenić walory polszczyzny, jej bogactwo. Pozwalają odkryć nowe znaczenia słów, wyrażeń, zwrotów. Często sam temat utworu jest tylko pretekstem do tego, by pokazać możliwości języka. Ważniejsza od treści jest forma, sposób przedstawienia tematu. Nawet o odrażających sprawach można pisać w piękny sposób.

Kontakt z tekstami artystycznymi powinien wywołać u odbiorcy przyjemność. Można zachwycać się artyzmem w posługiwaniu się językiem, tak jak można podziwiać mistrzostwo w osiąganiu sportowych rekordów. Jakie są cechy charakterystyczne stylu artystycznego?
Każdy twórca stosuje indywidualny, niepowtarzalny zestaw środków, które sprawiają, że jego utwory mają artystyczny charakter. Własny styl artystyczny mają także epoki, kierunki literackie, gatunki.

Zestaw ten może obejmować słownictwo i składnię. Dla tekstów artystycznych charakterystyczne jest:
- stosowanie wielu nazw dla jednej rzeczy, zjawiska, czyli stosowanie synonimów (różnych określeń tej samej rzeczy),
- wprowadzanie nowych wyrazów zwanych neologizmami, wyrazów już nieużywanych – archaizmów, gwary,
- używanie słów w niezwykłym znaczeniu, czyli metaforyka,
Często teksty artystyczne nasycone są wyrazami emocjonalnymi i oceniającymi, po to, by poruszyć i zaangażować czytelnika.
Warto zwrócić uwagę na niezwykłe konstrukcje składniowe, które mogą pojawić się w tekstach artystycznych oraz zabiegi dające im odpowiedni rytm, celową potoczystość albo jej brak w tekście.

Podsumujmy. Styl artystyczny używany jest w tekstach literatury pięknej a wszelkie zabiegi językowe zmierzają do osiągnięcia piękna formy.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole