Styl publicystyczny tekstu

Dowiesz się, że styl publicystyczny stosowany jest mediach masowych i poznasz cechy charakterystyczne tego stylu. Jakie cechy językowe charakteryzują styl publicystyczny? W jakich sytuacjach jesteśmy odbiorcami wypowiedzi zawierających elementy stylu publicystycznego? Jakie elementy językowe nadają wypowiedziom publicystycznym subiektywny charakter?

Styl publicystyczny dominuje w mediach: w prasie, w telewizji, w radiu.
Ponieważ celem mediów jest dotrzeć z informacją do jak największej grupy osób, język materiałów dziennikarskich musi być prosty i zrozumiały dla każdego. Styl publicystyczny jest bardzo zróżnicowany, tak jak zróżnicowane są gatunki i tematy dziennikarskie. Łączy elementy stylu potocznego, naukowego i artystycznego.

W tekstach publicystycznych dominuje potoczne słownictwo i powszechnie używane związki frazeologiczne (czyli istniejące w języku ustalone połączenia wielowyrazowe np. moherowe berety, ściana wschodnia). Naukowe terminy wprowadzane są do tych wypowiedzi wyłącznie wtedy, gdy nie da się ich pominąć. Styl publicystyczny zakłada używanie wyrazów o charakterze emocjonalnym i wyrazów oceniających. Pozwalają one autorowi tekstu przedstawić swój pogląd na temat opisywanego tematu, a także zaangażowanie innych osób w przedstawianą sprawę. Teksty takie z zasady nie muszą być ani tak precyzyjne, ani tak klarowne jak w przypadku tekstów naukowych. Konstrukcja materiałów odzwierciedla raczej zasady zdrowego rozsądku niż logiki naukowej.
Styl publicystyczny charakteryzują krótkie, na ogół pojedyncze zdania.

W gatunkach takich jak reportaż czy esej stosowane są elementy stylu artystycznego: bardziej wyszukane słownictwo, środki stylistyczne takie jak metafory, porównania, symbole i trudniejsza w odbiorze składnia (budowa zdań). Niekiedy bardziej skomplikowana jest także konstrukcja, układ tekstu.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.
Odpowiedz na pytanie. Które z podanych niżej wypowiedzi mają niewielkie szanse, by pojawić się w tekstach publicystycznych?

„ Chciałbym postawić kropkę nad i.”
„ Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, co skłoniło osobę skądinąd inteligentną, wyedukowaną do popełnienia tego karygodnego błędu stylistycznego.”
„Dlatego wzywam do reakcji wszystkich, którym wrażliwość i zdrowy rozsądek nie pozwala przejść obojętnie wobec językowej nieporadności.”
„Wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami.”

Odpowiedź

Ostatnie zdanie jest charakterystyczne dla tekstu naukowego ,
nie publicystycznego.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole