Styl urzędowy tekstu

Dowiesz się, co to jest styl urzędowy tekstu, jak napisać oficjalne pismo. Jakie elementy powinny się znaleźć w oficjalnym dokumencie? Jakiego słownictwa należy używać w piśmie urzędowym, a jakie wyrazy są nieodpowiednie? Jakie zwroty grzecznościowe powinny się znaleźć w podaniu, liście do instytucji, reklamacji?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym materiale.

Warszawa, 11 czerwca, 2020 r.

Nadawca: edusens.pl

Adresat:Licealista poszukujący informacji na temat stylu urzędowego

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na przesłany SMS, niezwłocznie przesyłam informację na temat urzędowego stylu tekstów. Tę odmianę polskiego języka ogólnego należy stosować w oficjalnej korespondencji, zawiadomieniach, wezwaniach, a także w komunikatach, zarządzeniach, regulaminach, aktach prawnych.

Stosując styl urzędowy należy:

1. umieścić w dokumencie dane nadawcy i odbiorcy oraz miejsce napisania pisma i datę,

2. używać trybu rozkazującego,

3. stosować równoważniki zdań,

4. unikać używania sformułowań, które nadawałyby pismu indywidualny charakter,

5. stosować słownictwo nienacechowane emocjonalnie,

6. używać terminów z zakresu ekonomii, prawa, administracji,

7. treść listu zawrzeć w odpowiednich paragrafach i punktach,

8. używać oficjalnych zwrotów grzecznościowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Podstawą Programową, t. 2. z dn. 31.08.2020, wydaną
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Pan zobowiązany do opanowania umiejętności tworzenia pism urzędowych do dn. 30.04.2021 r.

Z poważaniem,

Edukacja Sensowna

Dyrektor

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole