Symbole i alegorie

Dowiesz się, co to jest symbol i co to jest alegoria, a także czym różnią się te figury stylistyczne, jak je odróżnić w tekście literackim? Poznasz przykłady symboli i alegorii.

Zdarza się, choć niezbyt często, że daną treść łatwiej jest wyrazić za pomocą symbolu czy alegorii niż wprost. Dzieje się tak zazwyczaj wówczas, gdy opisujemy sytuacje lub pojęcia, które wcześniej zostały już utrwalone w literaturze i opis ten jest powszechnie znany. Odwołanie się do niego jest łatwiejsze, skuteczniejsze, a bywa że i bardziej efektowne niż tworzenie zupełnie nowego opisu.

Definicje, przykłady, sposób na odróżnienie alegorii od symbolu znajdziesz w edusensownym materiale.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole