Wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania

Dowiesz się, co to jest wypowiedzenie, czym różni się zdanie od równoważnika zdania i jak je rozpoznać w wypowiedzi.

Wszystko, co mówisz i piszesz jest wypowiedzią, np. tekst powiedziany przez telefon, czy SMS o treści, „Uczę się! Skończę za jakieś 7 minut. Na razie". Jeśli w wypowiedzi dostrzegasz sens, wyrazy powiązane są ze sobą logicznie i gramatycznie, to tekst możesz podzielić na mniejsze jednostki komunikacyjne. Te mniejsze jednostki komunikacyjne to wypowiedzenia. Łatwo je wyróżnić na piśmie. Zaczyna je duża litera, a kończy kropka, wykrzyknik lub znak zapytania. Trudniej wyróżnić wypowiedzenia w mowie. Wsłuchaj się w intonację i rytm wypowiedzi. Wypowiedzenia oddziela od siebie dłuższa pauza. W przytoczonej wypowiedzi mamy 3 wypowiedzenia: 1. Uczę się. 2. Skończę za 7 minut. 3. Na razie.

Jeśli w wypowiedzeniu znajdziesz osobową formę czasownika, możesz je nazwać zdaniem. Wśród naszych wypowiedzeń są dwa zdania: 1. Uczę się! 2. Skończę za 7 minut! W tych zdaniach mamy czasowniki w formie 1 osoby liczby pojedynczej. Te wypowiedzenia, które nie zawierają czasownika w formie osobowej, to równoważniki zdań.
Podkreślmy jeszcze raz, wypowiedzenie, gdzie jest osobowa forma czasownika to zdanie. Inne elementy nie mają znaczenia.

Równoważników zdań używamy na ogół po to, by szybko wyrazić treść, którą chcemy przekazać, w sytuacjach nieformalnych, kiedy wypowiedź nie musi być precyzyjna.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.

Przeczytaj dwa wypowiedzenia i powiedz, które z nich jest zdaniem, a które równoważnikiem zdania.

1. Niech moc będzie z wami!

2. Powodzenia!

Odpowiedź

1. „Niech moc będzie z wami!” to zdanie, jest tu czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej.

2. „Powodzenia” to równoważnik zdania, nie ma w tym wypowiedzeniu czasownika w formie osobowej.;

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole