Zapożyczenia i wpływy językowe

Dowiesz się, co to jest zapożyczenie, kiedy jest pożądane w polszczyźnie, a kiedy język zaśmieca. Poznasz definicje kalki językowej i przykłady zapożyczeń.

Zapożyczenia to wszelkie elementy językowe (np. głoski, cząstki słowotwórcze, wyrazy, związki frazeologiczne, znaczenia, konstrukcje składniowe) przyjęte z innego języka. Przykłady zapożyczeń leksykalnych i semantycznych znajdziesz w edusensownym materiale.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole