Zdania złożone podrzędnie i zdania złożone współrzędnie.

Dowiesz się, jak rozpoznać zdanie złożone i jak odróżnić zdanie złożone podrzędnie od zdania złożonego współrzędnie.

Zdanie to takie wypowiedzenie, w którym znajdziesz czasownik w formie osobowej. Jeśli w zdaniu znajdziesz jeden taki czasownik, jest to zdanie pojedyncze. Jeśli w zdaniu znajdziesz kilka czasowników w formie osobowej, jest to zdanie złożone...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole