Zespoły składniowe w zdaniu pojedynczym

Dowiesz się, jak wyrazy łączą się w związki w zdaniu pojedynczym, jakie części mowy tworzą związki zgody, rządu i przynależności.

W związkach wyrazowych wyróżniamy wyrazy nadrzędne, te które wymieniamy najpierw, przed pytaniem i wyrazy podrzędne, te które odpowiadają na pytanie i określają wyrazy nadrzędne. Ten sam wyraz w jednym związku może być wyrazem nadrzędnym, a w innym podrzędnym. Wyrazy mogą tworzyć jeden z trzech rodzajów związków: - o związku zgody mówimy wtedy, gdy oba wyrazy występują w tym samym przypadku, liczbie i rodzaju; - ze związkiem rządu mamy do czynienia wtedy, gdy wyraz nadrzędny wymaga, aby wyraz podrzędny został użyty w odpowiedniej formie, a zmiana formy wyrazu nadrzędnego nie wpływa na zmianę formy wyrazu podrzędnego; - w związku przynależności człon podrzędny nie odmienia się.

 Zapoznaj sie ze szczegółowymi wyjaśnieniami i przykładami.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole