Adam Mickiewicz, "Burza"

Poznasz treść sonetu, jego analizę i interpretację. Dowiesz się, jakimi środkami stylistycznymi i kompozycyjnymi wykreował Mickiewicz przejmujący obraz samotności.

Szalejąca burza na morzu, zmagania z żywiołem, przerażenie podróżnych i bezmierna samotność wędrowca w obliczu śmierci. W zaledwie czternastu wersach Adam Mickiewicz stworzył obraz prawdziwej Apokalipsy. Wszystkie elementy konstrukcyjne, wersyfikacyjne, stylistyczne w tym sonecie podporządkowane są jednemu celowi, mają budować silne emocje. To jeden z najpiękniejszych wierszy w cyklu "Sonety krymskie".

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole