Adam Mickiewicz, "Dziady III", Przedmowa poety

Poznasz streszczenie „Przedmowy” do trzeciej części dramatu. Dowiesz się, co to jest mesjanizm i w jaki sposób Mickiewicz propagował idee mesjanizmu.

Wybitna jednostka, albo cały naród prześcigający inne narody w swoich zasługach dla świata, ma do wykonania zadanie wobec ludzkości. To misja zbawienia, która może się dopełnić poprzez cierpienie, ofiarę i śmierć. Dzięki temu cierpieniu odkupione zostaną winy innych narodów.

W trzeciej części „Dziadów”, dramatu romantycznego, Adam Mickiewicz, narodowy wieszcz rozwija idee mesjanizmu. Jest rok 1822. Imperator powołuje na urząd namiestnika Królestwa Polskiego Nowosilcowa. Narasta terror, mnożą się prześladowania. Kraj przypomina ogromne więzienie. Administracja pracuje nad pognębieniem Polaków. Pierwszym celem jest młodzież...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole