Adam Mickiewicz, "Dziady III", scena VIII, Pan Senator

Poznasz dokładne streszczenie sceny VIII. Dowiesz się, jaką kreaturą był Senator Nowosilcow i jak bardzo bezradni wobec zła byli romantyczni indywidualiści.

Podłość, okrucieństwo i pycha to przymioty Senatora Nowosilcowa tropiącego spisek na Litwie przeciwko imperatorowi. Romantyczni bohaterowie, wyzywający na pojedynek Boga, gotowi cierpieć za miliony, rozpamiętują i rozpowiadają historie nikczemności carskiego sługusa, Bogu zostawiając zemstę. Przeczytaj, posłuchaj o tym, co wydarzyło się w Wilnie. W pokoju Senatora Nowosilcowa słychać muzykę. Jest tuż po obiedzie. Senator rozkoszuje się wyborną kawą w towarzystwie Doktora, szambelana Bajkowa i Pelikana. W pokoju znajdują się jeszcze gracze w wista i sekretarz. Przy drzwiach stoją lokaje. Dworską francuszczyzną Senator żali się Doktorowi na ciężkie życie w Wilnie. Tutejsza szlachta zanudza go ciągłymi prośbami dotyczącymi bliskich uwięzionych przez carską policję. Senator marzy, by porozmawiać o strojach, o kasynie, o powrocie do Warszawy...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole