Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz", Księga XII, Kochajmy się

Dowiesz się, dlaczego do rosołu w Soplicowie dodawano perły i monetę, jaką zastawę trzymano w soplicowskim skarbcu, a także komu Gerwazy podarował swój Scyzoryk. Poznasz streszczenie ostatniej księgi „Pana Tadeusza”.

W Soplicowie zaręczyny. W sali zamku Horeszków uczta. Jako ostatni do komnaty wchodzi Wojski, który dzisiaj pełni funkcję marszałka dworu. Najbardziej zaszczytne miejsce zajmuje Podkomorzy. Po nim generałowie: Dąbrowski, Małachowski, Knaziewicz i Pac. Między nimi Podkomorzyna i inne damy. Potem oficerowie, szlachta, ziemianie. Sędzia i Pleban wychodzą przed zamek, gdzie ustawiono stoły dla chłopów. Tadeusz i Zosia częstują włościan, zgodnie z tradycją nakazującą nowym panom na pierwszej uczcie usługiwać ludowi...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole