Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona"

Poznasz treść utworu i jego interpretację. Dowiesz się jakie środki stylistyczne zostały użyte przez autora w tekście.

Bohater romantyczny powinien zginąć w nierównej walce o wolność ojczyzny, zaskarbiając sobie tym samym podziw współczesnych i pamięć potomnych. Niestety generał Ordon przeżył upadek reduty. Mickiewicz decyduje się uśmiercić dowódcę w poetyckiej relacji wydarzenia, bo tego wymaga konwencja literacka epoki i oczekiwania bezwzględnych wyznawców romantyzmu. Żołnierz, który ponosi klęskę musi zginąć… i już. To sprawa romantycznego pojmowania honoru.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole