Adam Mickiewicz, "Romantyczność"

Poznasz główne idee romantyzmu, streszczenie i interpretację utworu oraz termin ballada.

„Romantyczność” otwiera cykl ballad Adama Mickiewicza. Utwór poprzedza cytat z Szekspira „Zdaje mi się, że widzę… gdzie? Przed oczyma duszy mojej”, którego celem jest zapewne osadzenie ballady w tradycji literackiej oraz uwiarygodnienie jej wymowy poprzez odwołanie się do dziedzictwa o niekwestionowanej wartości. Balladą „Romantyczność” wprowadza Mickiewicz do literatury polskiej nowe idee, nowy sposób widzenia i poznawania świata oraz pełny młodzieńczych emocji sposób dyskusji na ten temat...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole