Aleksander Fredro, "Zemsta", Akt 3

Poznasz streszczenie trzeciego aktu komedii Aleksandra Fredry. Dowiesz się, z kim Milczek zamierza ożenić swojego syna i jak ze swojej dyplomatycznej misji wywiązał się Papkin.

Scena I

Rejent Milczek w swojej komnacie spisuje zeznania majstra i robotników na temat zajścia przy budowie muru. Pracownicy, którym Cześnik wyrównał straty, niechętnie odpowiadają na pytania Rejenta. Ten jednak wymusza na nich opowieść, zwielokrotniając doznane krzywdy. I tak poszturchiwanie nazywa pobiciem, zadrapanie, raną, która uniemożliwia dalszą pracę. Nie waha się napisać, że robotnicy przez przestój w pracy nie zarobili pieniędzy na utrzymanie żon i dzieci, których jeszcze mają, ale mieć mogą. Chce wziąć robotników na świadków, że Raptusiewicz strzelał do niego. Gdy Ci zaprzeczają, by widzieli coś takiego, nie martwi się tym wcale. Może przecież znaleźć innych świadków. Wreszcie każe robotnikom podpisać zeznania krzyżykiem. Dokument będzie stanowił dowód w sprawie, którą Milczek zamierza wytoczyć Raptusiewiczowi. Gotowy jest poświęcić wszystkie dobra i pieniądze byle dokuczyć sąsiadowi...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole