Barok

Dowiesz się, jakimi konwencjami posługiwała się sztuka i literatura barokowa, co to jest kartezjanizm, jansenizm, mistycyzm, jak powstała opera, kto powiedział „myślę, więc jestem”, czym zasłynęła kontrreformacja. Będzie też o sarmatyzmie, paradoksach, antytezach, metaforach, symbolach i alegorii.

Barok to epoka pełna kontrastów, ekstrawagancji, przesady, absurdalności i nieforemności. Epoka, która wprowadza do kultury europejskiej kult wyobraźni. Celem sztuki i literatury staje się zadziwienie odbiorcy, wywołanie silnych emocji, uwypuklenie sprzeczności, paradoksów, przekroczenie granic konwencji. Człowiek baroku oczekuje silnych bodźców, nie zadowala go umiarkowanie, środek, dostosowanie się do obowiązujących wzorów. Podobno słowo barok wywodzi się od portugalskiej nazwy perły o nieregularnych kształtach i kiedyś było określeniem pejoratywnym (negatywnym). Z perspektywy wieków wydaje się raczej, że barok jest synonimem przepychu, bogactwa, blasku, odwagi w przekraczaniu granic i barier. W baroku rozwija się równolegle kilka koncepcji filozoficznych. Najsłynniejszą z nich jest kartezjanizm...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole