Człowiek, któremu pieniądze szczęścia nie dały - charakterystyka Stanisława Wokulskiego

Poznasz charakter i losy Stanisława Wokulskiego.

Czytelnik powieści Bolesława Prusa wie o Stanisławie Wokulskim niemal wszystko. Zna jego myśli i postępki. Wie, jak jest postrzegany przez innych. Poznaje życiorys bohatera, wydarzenia historyczne i społeczne, które miały największy wpływ na jego losy. Ma wszelkie dane, by dokładnie scharakteryzować tę postać. Stanisław Wokulski pochodzi ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Trudna sytuacja materialna zmusza go do pracy. Wokulski jest subiektem w restauracji. Ojciec uważa, że wszelkie oszczędności powinien przeznaczyć na adwokatów, którzy pomogą mu odzyskać majątek, chłopak jednak woli wydać je na książki. W restauracji pracuje niechętnie, jest niezbyt uprzejmy dla gości. Z opisów zamieszczonych w powieści jasno wynika, że taką pracę traktuje, jak ujmę. Nocami uczy się wytrwale, by zdać egzaminy na uczelnię. Jego determinacja nie uchodzi uwadze kolegów, którzy drwią z zamierzeń Wokulskiego. Są jednak i tacy, którzy go podziwiają. Nieco starszy Ignacy Rzecki, wkrótce stanie się jego najwierniejszym przyjacielem. Podziwia go również córka restauratora, Kasia, na którą Wokulski nie zwróci najmniejszej uwagi. Wysiłki Wokulskiego zostają nagrodzone i dostaje się on do Szkoły Głównej. Uczy się tylko rok i rzuca szkołę. Angażuje się w powstanie styczniowe. Zostaje za to zesłany w głąb Rosji, gdzie spędza kilka lat. Nie jest to czas bezproduktywny. To w Rosji Wokulski poznaje ludzi, którzy ułatwią mu potem zrobienie interesów, to w Rosji zgłębia zagadnienia przyrodnicze i rozbudzona swoje naukowe pasje. Gdy wraca do Warszawy, przez wiele miesięcy nie może znaleźć pracy. Popada w nędzę. Wtedy pomaga mu Rzecki i rekomenduje do pracy w sklepie Mincla. Wokulski pracuje równie niechętnie, jak w restauracji. Gdy umiera właściciel sklepu, oświadcza się wdowie. Wiele lat później przyznaje, że zrobił to, by uniknąć głodu. Nie kocha swojej żony, jest jej jednak wierny. Przykłada się także do prowadzenia sklepu. Śmierć kobiety jest dla niego wybawieniem...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole