Henryk Sienkiewicz, "Krzyżacy", streszczenie 11

Poznasz streszczenie rozdziałów w tomie drugim: XI, XII XIII i XIV.

Dowiesz się, że podróż Maćka z Bogdańca i Jagienki przedłużała się z powodu fatalnej pogody, że Krzyżacy wypuścili okaleczonego Juranda, a Maćko pomógł mu wrócić do Spychowa, że Zbyszko pozyskał przychylność Ulryka von Jungingen, brata wielkiego mistrza krzyżackiego, dzięki czemu mógł poszukiwać Danusi w krzyżackich zamkach.

Rozdział XI

Maćko z Bogdańca i Jagienka ze Zgorzelic po jednodniowym pobycie w Sieradzu ruszyli do Płocka. Mimo że pogoda nadal nie sprzyjała, jechali. Woleli znosić większe trudy niż tracić czas na czekaniu. Poczet prowadził Wit, który jako pochodzący z Mazur najlepiej znał teren. Dotarli do Łęczycy, gdzie spotkali starca, pamiętającego bitwę pod Płowcami. Odpoczywali i słuchali jego opowieści o triumfie nad Krzyżakami i diabłach, które zbierały z pola ciała poległych zakonników. Dalsza droga okazała się niemożliwa, gdyż rzeki bardzo wezbrały. Przyjęli więc gościnę w klasztorze dominikanów. Czekając, aż wody opadną, spędzili tam dwa tygodnie. Potem ruszyli w stronę Płocka. Był po temu najwyższy czas. Jeden z giermków zamkowego starosty odkrył bowiem, że towarzyszące Maćkowi pachołki, to kobiety i chciał się żenić z Jagienką...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole