Ignacy Krasicki, "Do króla"

Poznasz kontekst historyczny powstania utworu, jego streszczenie, interpretację i analizę. Dowiesz się, co to jest satyra i co to jest panegiryk, a potem sam będziesz mógł rozstrzygnąć, który termin jest lepszym określeniem dla wiersza Ignacego Krasickiego.

Satyra to utwór literacki, w którym autor wyraża krytyczny stosunek wobec pewnych zjawisk społecznych, czy postaw światopoglądowych. Pokazuje je w sposób ironiczny, karykaturalny, wyolbrzymia i ośmiesza. To jedna z ulubionych form literackich twórców oświecenia. Wskazując wady i przywary, oświeceni przedstawiciele narodu za cel stawiali sobie propagowanie nauki i rozumu. Interpretując utwór Ignacego Krasickiego warto znać także definicję panegiryku. Panegiryk jest utworem o charakterze okolicznościowym, najczęściej uroczystym, wysławiającym konkretną osobę, albo wydarzenie. Panegiryści chętnie odwołują się do pochlebstw i wyrażają zachwyt tematami swoich wypowiedzi. Utwór „Do króla” otwiera cykl „Satyr” Ignacego Krasickiego. Ma formę podniosłej przemowy kierowanej bezpośrednio do władcy, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest silnie osadzony we współczesnej Krasickiemu rzeczywistości społecznej i politycznej. Jej znajomość ułatwia, a wręcz umożliwia zrozumienie wiersza...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole