Ignacy Krasicki, "Hymn do miłości ojczyzny"

Poznasz treść, interpretację i analizę oraz kontekst historyczny powstania wiersza. Dowiesz się, co to jest hymn.

Pierwszy rozbiór Polski wywołał w kraju szok. Obnażył:

- słabość państwa,
- nieudolność króla i jego dworaków zajętych bardziej prowadzeniem niekończących się filozofująco-literackich dysput, organizowaniem  kolejnych atrakcji i rozrywek niż pracą dla dobra kraju i jego mieszkańców,
- obojętność na los ojczyzny znacznej grupy szlachty i magnaterii dbającej jedynie o swój stan posiadania.

Książę biskup Ignacy Krasicki powróciwszy do kraju z wycieczki do Francji, gdzie przebywał podczas politycznej zawieruchy, rzucił się w wir pracy literackiej i życia towarzyskiego...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole