Ignacy Krasicki, "Monachomachia"

Poznasz streszczenie utworu i termin poemat heroikomiczny. Dowiesz się, że Ignacy Krasicki cenił abstynencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i nie miał zbyt wysokiego mniemania o przymiotach umysłu i charakteru zakonników.

Pijaństwo, próżniactwo, nieuctwo, zapalczywość piętnuje narrator „Monachomachii” wykazując się przy tym oświeceniowym poczuciem humoru i żarliwością w tropieniu przywar zakonników. Nie oszczędza przy tym czytelnika i historię wojny mnichów opowiada w sześciu pieśniach, poświęcając jej ponad 1000 wersów i obdarowując każdego, kto musi przeczytać tekst, dziesiątkami dowodów swojej elokwencji. Pieśń pierwszą rozpoczynają złote myśli „nie wszystko złoto, co się świeci z góry”, „zewnętrzna postać nie czyni natury”, itd. Dzięki temu od pierwszych słów tekst ma podniosły charakter i nawiązuje do słynnych utworów epickich, epopei i poematu rycerskiego. Narrator wprowadza czytelnika w atmosferę okrutnej wojny domowej. Walczyć w niej będą jednak nie rycerze, a mnisi...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole