Jan Andrzej Morsztyn, "Niestatek"

Dowiesz się, co to jest wiersz stychiczny, hiperbola, anafora. Poznasz utwór barokowy, który historycy literatury zaliczają do nurtu dworskiego i barokowe poczucie humoru.

Czy widzialeś kiedyś brylant, który mieni się tysiącem barw w zależności od tego, na który z jego szlifów padnie promień światła? Utwór Morsztyna jest jak drogocenne cacko. Uważny czytelnik odkryje w nim wiele wskazówek, jak zachwycić rozmówcę. Czy chcialbyś, by inni słuchali Cię chętnie i z zainteresowaniem? Poznaj sposoby, techniki Morsztyna użyte w wierszu "Niestatek".

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole