Jan Kochanowski, "Czego chcesz od nas Panie"

Poznasz renesansową koncepcję Boga i człowieka oraz terminy: zbiorowy podmiot liryczny, indywidualny podmiot liryczny, antropomorfizacja, apostrofa, hymn.

"Czego chcesz od nas, Panie za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym niemasz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi , na niebie.
Złota też, wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym swiecie człowiek mieni swoje."

Bóg jest niezmierzoną dobrocią i miłością. Stworzył wspaniały świat, pełen piękna, harmonii i radości. Podmiot liryczny, czyli osoba, która wypowiada się w utworze, sławi Pana i jego dzieło. Opowieść o renesansowym humanizmie...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole