Juliusz Słowacki, "Kordian", Prolog

Poznasz streszczenie tej części dramatu. Dowiesz się, jakie koncepcje literatury narodowej ścierały się ze sobą w romantyzmie, dlaczego derwisze kręcą się w tańcu wokół własnej osi i co mają wspólnego z Mickiewiczem. O mistycyzmie, mesjanizmie i winkelriedyzmie w dramatach romantycznych ("Kordian", "Dziady")...

Historycy literatury dopatrują się w „Prologu” polemiki Słowackiego z mickiewiczowską koncepcją literatury i poety, zastępcy/następcy Boga na ziemi, mesjasza, gotowego zbawiać świat i ustanawiać porządek świata poetyckim słowem...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole