"Legenda o św. Aleksym"

Poznasz bardzo szczegółowe streszczenie utworu, średniowieczny wzór służby Bogu i termin hagiografia.

Pokora, ubóstwo, miłosierdzie zamiast sławy, bogactwa, rozkoszy cielesnych. Główny bohater Legendy o św. Aleksym rezygnuje z doczesnych przyjemności w imię życia wiecznego. W średniowieczu budzi podziw, ale nie znajduje rzeszy naśladowców. Biednym pozwala wierzyć, że bliżej im do królestwa niebieskiego, bogatych skłania do refleksji o tym, co w życiu najważniejsze. Legenda o św. Aleksym rozpoczyna się od apostrofy, czyli bezpośredniego wezwania do Chrystusa. Narrator prosi Mesjasza o dar rozumu i odpuszczenie grzechów po to, by mógł dobrze opowiedzieć historię św. Aleksego. Taki początek utworu zgodny jest z konwencją literacką średniowiecza. Następnie narrator przenosi opowieść do Rzymu...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole