Mistycyzm w "Dziadach" Adama Mickiewicza

Dowiesz się, co to jest mistycyzm, dlaczego to Ewa i ksiądz Piotr doświadczyli mistycznych doznań w utworze Mickiewicza, a także „co poeta właściwie chciał przez to powiedzieć”. Romantycy wierzyli w możliwość bezpośredniego kontaktu z Bogiem i siłami pozaziemskimi. Sądzili, że człowiek może dotrzeć do najważniejszych prawd poprzez intuicję, kontemplację, doświadczenia mistyczne. Lekceważyli poznanie rozumowe i wartość wiedzy opartej o badania. Ta tendencja epoki znalazła swoje odzwierciedlenie w trzeciej części dramatu Mickiewicza. Mistyczne doświadczenia stają się udziałem Gustawa-Konrada, Ewy i Księdza Piotra. Przy czym doznania każdej w tych osób mają zgoła innych charakter. W „Prologu” widzimy śpiącego bohatera, o którego duszę walczą „Anioły z lewej i prawej strony”...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole