O Stolniku Horeszce

Dowiesz się, kto był pierwowzorem tej postaci „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Poznasz charakterystykę Stolnika Horeszki.

Stolnik Horeszko pojawia się na kartach narodowej epopei tylko pośrednio. Klucznik Gerwazy wspomina go jako wspaniałego pana i patriotę, mieszkańcy zaścianka Dobrzyn jako troskliwego i sprawiedliwego sąsiada, a konający Jacek Soplica vel Ksiądz Robak jako bezdusznego manipulanta, przez którego został wykorzystany. Jaki zatem był wspomniany magnat? Badacze literatury uważają, że pierwowzorem Stolnika Horeszki był Karol Stanisław Radziwiłł określany przydomkiem „Panie Kochanku” od językowego wtrętu, którego często używał w wypowiedziach. Radziwiłł by najzamożniejszym magnatem w Polsce i jednym z najbogatszych arystokratów w Europie. Słynął z upodobania do zabaw, biesiad i hulanek, ale także ze szlachetności i patriotyzmu. Drobna szlachta go uwielbiała. Radziwiłł był posłem na sejm konwokacyjny w 1764 roku. Protestował przeciwko wkroczeniu rosyjskich wojsk. Dowodził swoimi oddziałami podczas przegranej bitwy z Rosjanami pod Słonimiem. W odwecie sejm pozbawił go urzędu wojewody i skonfiskował dobra. Odzyskał je ponownie, gdy ślubował wierność królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Gerwazy, Klucznik, ostatni sługa Horeszki, przypomina, że jego pan, podobnie jak wspomniany Radziwiłł używał charakterystycznego powiedzenia: „»mopanku« powiadali wszyscy Horeszkowie, Ostatni Stolnik, pan mój, miał takie przysłowie…”

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole