Odrodzenie

Dowiesz się, dlaczego odrodzenie uchodzi za złoty wiek w historii. Poznasz terminy: odrodzenie, renesans, humanizm, reformacja, mecenat.

Po mrocznym, skupionym na rzeczach ostatecznych średniowieczu, epoka odrodzenia przynosi harmonię, radość z doczesnych przyjemności, zainteresowanie otaczającym światem, rozwój nauki i techniki, rozkwit sztuki, podziw dla możliwości intelektualnych człowieka i piękna ludzkiego ciała. Jeśli kiedykolwiek będziesz pisał tekst o szczęściu, raju na ziemi korzystaj z renesansowych wzorów. Ludziom odrodzenia przyświeca cytat z Terencjusza „Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”. Głównym prądem intelektualnym epoki jest humanizm, który koncentruje swoją uwagę na człowieku, jego godności, możliwościach rozwoju, wolności. Podkreśla znaczenie wiedzy, zachęca do jej pogłębiania i odkrywania świata. Najwybitniejsi przedstawiciele epoki rozwijają wszechstronnie swoje talenty, a ich osiągnięcia do dziś budzą podziw. Odrodzenie wydało wielu geniuszy...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole