Oświecenie

Dowiesz się, jakie prądy filozoficzne dominowały w oświeceniu, kiedy powstała pierwsza encyklopedia na świecie i pierwsza świecka szkoła w Polsce. Poznasz terminy: racjonalizm, empiryzm, utylitaryzm, sensualizm, sentymentalizm, klasycyzm, rokoko.

Rozum to słowo klucz do epoki zwanej oświeceniem. Nie „Biblia”, nie filozoficzna spuścizna antyku, ale rozum jest głównym narzędziem do zrozumienia i opisania świata. Ludzie oświecenia krytycznie podchodzą do dotychczasowego sposobu argumentacji i stawiania problemów. Nie uznają autorytetów, krytykują instytucje społeczne i polityczne. Wierzą, że porządek świata jest racjonalny, a człowiek kierując się rozumem ma możliwość poznania praw rządzących przyrodą i społeczeństwem. Obok racjonalizmu, wielu zwolenników zyskuje także empiryzm, który podkreśla rolę doświadczenia w procesie poznawania...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole