Pozytywizm, idee epoki

Dowiesz się, jaką problematykę poruszali pozytywistyczni pisarze. Poznasz terminy: scjentyzm, ewolucjonizm, darwinizm, utylitaryzm, praca organiczna, praca u podstaw.

Upadek powstania styczniowego przypieczętował koniec romantyzmu w Polsce. W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono konieczność podjęcia pracy, w niespektakularnych działaniach widząc drogę do zachowania polskości i odzyskania niepodległości. I słusznie.

Druga połowa XIX stulecia to czas rozwoju przemysłu, wiek pary. Wraz z rozkwitem produkcji przemysłowej rozbudowują się miasta. W powstających fabrykach i kopalniach pracę znajdują ubodzy chłopi, migrujący do miast za chlebem. Na oświetlonych gazowymi latarniami ulicach ośrodków przemysłowych pojawiają się konne tramwaje. Od tej pory wszystko będzie działo się szybciej. Europę oplata sieć kolejowa i rewolucjonizuje nie tylko sposób podróżowania, ale także przyspiesza i ułatwia wymianę informacji. W 1842 roku, kiedy Adam Mickiewicz czci niejakiego Andrzeja Towiańskiego, w którym widzi samego mesjasza i zastanawia się nad znaczeniem swoich snów, a Juliusz Słowacki inwestuje w papiery wartościowe francuskich kolei żelaznych, August Comte wydaje sześciotomowy "Kurs filozofii pozytywnej". Francuski matematyk, filozof i pisarz tworzy zręby nauki o społeczeństwie. ..

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole