Bolesław Prus, "Lalka", streszczenie wątku miłosnego

Poznasz historię uczucia Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej.

Stanisław Wokulski, czterdziestoczteroletni, niedawno owdowiały kupiec, poznaje Izabelę Łęcką niedługo po śmierci swojej żony. Kupiec w małżeństwie był nieszczęśliwy. Kilka lat starszą od siebie kobietę poślubił, by uniknąć głodu i mieć pracę. Nie kochał jej, ale był wierny. Za namową przyjaciela, Ignacego Rzeckiego, Wokulski po odbyciu stosownej żałoby, udaje się do teatru. Tu w jednej z lóż zauważa dwudziestotrzyletnią arystokratkę, Izabelę Łęcką. Panna patrzy płonącymi zachwyconymi oczyma na scenę. Na Wokulskim robi ogromne wrażenie. Mężczyzna postanawia zdobyć tę piękną, młodą kobietę. Szuka pretekstu, by ją spotkać. Bywa w teatrach, na wystawach, spaceruje w Łazienkach. Analizując swoje szanse dochodzi do wniosku, że jeżeli ma starać się o przychylność i rękę panny, musi zdobyć ogromny majątek. Mając zaledwie 30 tysięcy rubli rocznego dochodu ze sklepu, nie daje sobie wielkich szans u arystokratki, która wiele wymaga i mnóstwo pieniędzy wydaje na podróże, stroje i inne przyjemności. Ojciec panny Łęckiej co prawda roztrwonił rodzinne dobra, a ostatnia należąca do niego kamienica jest bardzo zadłużona, ale Izabela może liczyć na spadek po bogatych krewnych. Nie wahając się zbyt długo Wokulski angażuje się w ryzykowne przedsięwzięcie, dostawy dla wojska. Zabiera całą gotówką, którą dysponuje, sklep zostawia pod okiem plenipotenta, a sam jedzie na wojnę rosyjsko-turecką robić interesy. Wraca po kilku miesiącach z majątkiem większym dziesięciokrotnie i ogromną ochotą poślubienia Izabeli...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole