"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"

Poznasz streszczenie utworu i jego interpretację oraz terminy satyra, danse macabre, apostrofa, personifikacja.

W XIV i XV wieku Europę dotykają klęski głodu, epidemie, wojny i bunty. Myśli o śmierci, przemijaniu, nietrwałości życia, poczucie zagrożenia towarzyszą ludziom nieustannie. W Bibliotece Seminaryjnej w Płocku, na początku lat sześćdziesiątych XV stulecia, nieznany w imienia mnich tworzy ku przestrodze i nauce poemat pełen grozy i czarnego humoru, "Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". Utwór idealnie wykorzystuje najmodniejszy motyw sezonu, danse macabre, taniec śmierci...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole