Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz", Księga V, fragment streszczenia

Dowiesz się, jak Telimena polowała na męża i jakich odkryć dokonał Tadeusz podczas wieczerzy.

Myśliwi wracają z polowania na niedźwiedzia. Tymczasem Telimena obmyśla, jak tu upolować męża. Rozważa dwie kandydatury Hrabiego i Tadeusza. Hrabia wydaje się już trochę zakochany, jest bogaty, młody, ale czy zechce się ożenić z niezamożną i nieco starszą kobietą, czy krewni mu pozwolą, czy będzie stały w uczuciach? Hrabia jest blondynem, a blondyni nie są zbyt namiętni. Tadeusz natomiast „prostaczek”, poczciwy chłopiec, ale zakochał się po raz pierwszy. Ma wobec Telimeny zobowiązania za pierwsze słodycze miłości. Bogate doświadczenie i rozsądek podpowiadają damie, że Tadeusz może być lepszą i łatwiejszą zdobyczą. Najlepiej byłoby po ślubie wyjechać do stolicy. Telimena pomogłaby Tadeuszowi zdobyć trochę ogłady, a sama mogłaby użyć życia, póki jest jeszcze młoda...

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole