Hej kolęda, kolęda!


D.G. Rossetti, Kolędowanie

Najstarsza znana polska pieśń bożonarodzeniowa zapisana została w 1424 roku i jest tłumaczeniem utworu z języka czeskiego.

"Zdrow bądź, krolu anjelski / K nam na świat w ciele przyszły, / Tyś zajiste Bog skryty, / W święte czyste ciało wlity
Zdrow bądź, Stworzycielu / Wszego stworzenia, / Narodziłś się w ucirpienie / Prze swego luda zawinienia.
Zdrow bądź, Panie, ot Panny / Jenżś się narodził za ny Zdrow bądź, / Jesu Kryste, krolu, / Racz przyjęci naszę chwałę.
Racz dacidobre skonanie / Prze twej matki zasłużenie, / Abychom cię wżdy chwalili, / Z tobą wiecznie krolowali. Amen."

Współcześnie kolęda ta wykonywana jest bardzo rzadko. Dużą popularnością cieszy się natomiast po dziś dzień XVI- wieczny utwór zaczynający się od słów "Anioł pasterzom mówił". Bezsprzecznie najpopularniejszą kolędą w Polsce jest pieśń "Wśród nocnej ciszy" napisana w XIX w. przez ks. Michała Marcina Mioduszewskiego. Zgodnie z sondażem wykonanym na zlecenie Polskiego Radia to ulubiony bożonarodzeniowy utwór 30% Polaków. 77% rodaków uwielbia śpiewać kolędy.

Zobacz także