Rysunki Juliusza Słowackiego

foto

Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, rysunek

Autorem rysunku, który widzisz obok jest Juliusz Słowacki. Praca powstała podczas jego podróży na Wschód w latach 1836-37. Wycieczka zainspirowała wieszcza do napisania poematu "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu", którego częścią jest "Grób Agamemnona". Słowacki narysował wówczas 16 rycin. Nakreślił je w swoim "Albumie notatek", w którym zapisywał także wrażenia z podróży. Prace dowodzą zainteresowania wieszcza architekturą i pejzażem. Sporadycznie pojawia się na nich człowiek. Rysunki Słowackiego charakteryzują się lekką wyrazistą linią. Juliusz umiał stosować perspektywę i światłocień.

Jego biografowie zwracają uwagę, że jako dziecko miał możliwość uczestniczenia w spotkaniach z artystami i sztuką w rodzinnym domu. Jego matka Salomea Becu prowadziła salon, w którym bywali poeci, pisarze, ludzie nauki i malarze, wśród nich Jan Rustem, autor młodzieńczego portretu Słowackiego. Juliusz uczestniczył w zajęciach plastycznych w domu w Krzemieńcu, a także potem w gimnazjum w Wilnie. Poznał tajniki rysowania i malarstwa olejnego.

Zbiór rysunków Słowackiego znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego Ossolińskich.

Zobacz także