Juliusz Słowacki grał na giełdzie

foto

C. Monet, Stacja Saint Lazare Paris

Juliusz Słowacki, najbardziej romantyczny wśród romantycznych poetów, autor „Kordiana”, był wytrawnym graczem giełdowym. Z powodzeniem kupował i sprzedawał akcje spółek kolejowych na raczkującej wówczas francuskiej giełdzie. Dywersyfikował swój portfel i inwestował także w bardziej bezpieczne obligacje bankowe. Zyski Słowackiego z operacji finansowych były znacznie wyższe niż przychody ze sprzedaży książek, choć zdarzało mu się także „utopić” na giełdzie kilka tysięcy franków.

Znajomość zagadnień finasowych zdobył poeta po studiach prawniczych, podczas stażu w Rządowej Komisji Przychodów i Skarbu w roku 1829. Królestwo Kongresowe przeżywało wówczas okres rozkwitu finansowego. Słowacki okazał się nadzwyczaj pojętnym uczniem.

Zobacz także
Kochliwy poeta
foto

Perypetie miłosne bohaterów „Mody na sukces” wypadają blado w porównaniu z romansowymi dokonaniam... więcej »