Jakoś to będzie


S. Bieszczad, Sędzia

Tytułowa fraza idealnie ujmuje popularny w Polsce sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, polegający na podejmowaniu ryzyka, bez oglądania się na jego możliwe negatywne skutki. Niewiele osób wie, że powiedzenie zawdzięczamy Adamowi Mickiewiczowi, który włożył je w usta Sędziego na kartach "Pana Tadeusza".

W Księdze VI utworu, ksiądz Robak przedstawiał Sędziemu plany jego brata Jacka, których celem była rehabilitacja nazwiska Sopliców na Litwie. Mający przebywać na emigracji banita, miał marzyć o tym, że Sędzia i syn Jacka Tadeusz staną na czele powstania przeciwko Moskalom poprzedzającego wejście wojsk napoleońskich na Litwę. Sceptyczny początkowo gospodarz Soplicowa, zapalił się pod wpływem słów księdza do pomysłu i entuzjastycznie wykrzyknął:
"Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie,
Ja z synowcem na czele i? - jakoś to będzie !".

Żartobliwy cytat zrobił furorę wśród czytelników "Pana Tadeusza". Przywołuje się go na ogół w skróconej formie, by podkreślić, że nie warto martwić się na zapas.

Zobacz także