Kurdupel ma szlachetne pochodzenie


A. Apiani, Napoleon Bonaparte

Ludzie pozbawieni ogłady, o bardzo niskiej kulturze osobistej, często miewają problemy z właściwym doborem słów. Człowieka niewysokiego mogliby określić przymiotnikiem "niski" neutralnym emocjonalnie, zamiast tego jednak używają obraźliwego rzeczownika "kurdupel".

Okazuje się jednak, że wyraz ten może mieć bardzo eleganckie i szlachetne znaczenie. Zdaniem niektórych językoznawców, zapożyczony został z języka francuskiego. "Coeur du peuple" znaczy "serce ludu" i było przydomkiem cesarza Napoleona Bonaparte uwielbianego przez swych poddanych.

Napoleon miał 168 centymetrów wzrostu. W jego czasach był to wzrost przeciętny. Pokazywał się jednak publicznie w otoczeniu swoich gwardzistów. Zołnierze chroniący władcę charakteryzowali się doskonałymi warunkami fizycznymi. Każdy z nich miał co najmniej 180 centymetrów. W takim sąsiedztwie Napoleon wyglądał na niższego niż był rzeczywiście. Wśród osób niemających pojęcia o języku francuskim i niechętnych Bonapartemu uroczy przydomek "Coeur de peuple" sprowadzony został do ordynarnego "kurdupla".

Istnieje także hipoteza, że słowo "kurdupel" jest dawnym zapożyczeniem z dialektów niemieckich. Pierwotnie było nazwą krótkiego noża zbójeckiego. Później zaczęto tym mianem określać – już nieco pogardliwie – krótką szpadę, noszoną z tyłu pod płaszczem.  Ponieważ broń nie wystawała spod wierzchniego ubrania i była niewidoczna dla innych, do jej właściciela odnoszono bardziej lekceważąco, niż do mężczyzn zadających szyku z długą szablą.

Zobacz także